Kategorie
Bez kategorii

Jezus – Fundament – wpis

 1. Jezus – „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.” 1Kor 3,11

  „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”
  Ew. Św. Jana 3, 16-18


  „Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.”
  Ew. Św. Jana 3, 5

  Filmiki pomagające zrozumieć „narodzenie na nowo”
  4 Prawa Duchowego Życia – YouTube
  Falling Plates – Spadające talerze [PL] [HD] – YouTube
  Czy jesteś dobrym człowiekiem? – YouTube
 2. Podstawowe nauki chrześcijańskie

  „Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i [wyznanie] wiary w Boga,  nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.
 3. Uczniostwo
 4. Służba
 5. Nauczania biblijne

  Derek Prince (misjaget.org)
  Mike Bickle po polsku – YouTube
  Tajemny Plan – YouTube

 6. Wartościowe materiały

1.       Biblia on-line
Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Biblia 2000 – Interaktywna Biblia online

Na urządzenia mobilne (telefony, tablety)
Pismo Święte (wer. prosta) – Aplikacje w Google Play
‎Pismo Święte on the App Store (apple.com)

Przekład Interlinearny, występowanie wyrazów (wg kodu stronga)
Biblia Interlinearna – Ewangeliczny Przekład Interlinearny – Chrześcijański Portal oblubienica.eu

2.       Ksiażki

·         Duch Święty mój starszy partner – David Yonggi Cho

·         Więcej niż cieśla – Josh McDowell

·         Wędrówka Pielgrzyma – John Bunyan

·         Oni mówią innymi językami – Johna i Elizabeth Sherill

·         Najszczęśliwsi na świecie – John i Elizabeth Sherill

·         Łagodny powiew Jezusa – Mel Tari 

·         Potęga Miłości – Francine Rivers

·         5 języków miłości – Gary Chapman

·         Krzyż i sztylet – David Wilkerson

·         Listy starego diabla do młodego – C.S. Lewis

·         Drużyna Mistrza – Katarzyna Zychla

·         Radykalni – Marcin Jakimowicz

·         Boży przemytnik – Brat Andrew

https://dobryskarbiec.pl

3.       Filmy

·         Odważni (Courageous) link do filmu                                               

·         Ognioodporni (Fireproof)

·         Bóg nie umarł

·         Czy naprawdę wierzysz?

·         Sprawa Chrystusa

·         Joshua                               

·         Pozostawieni                    

·         Październikowe dziecko             

·         Siła modlitwy (War Room)

·         Spotkanie

·         Boska interwencja

·         Koło zamachowe

https://ccm.pl

4.       Muzyka

·         TGD

·         Gospel Rain

·         E15

·         Projekt Przebudzenie

·         Pathlife

·         Michał Rassek

·         Michał Król

·         Rymcerze

·         Kolah

·         Poison

·         Arkadio

·         Dobromir Makowski

·         TobyMac

·         Skillet

·         dc Talk

·         Christafari

https://kdm.pl

5.       Inne

– Kurs Alfa

– Kurs Nowe Życie