Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna "Światłość"
Aktualności - profil na Facebook

Spotkania - niedziela g.10, ul. Dźwigowa 43, Warszawa

"Jezus Chrystus jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." Dz4,11-12

Nasze wyznanie wiary:
1. Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, który stworzył niebo i ziemię.
2. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia jest Słowem Bożym, natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi podstawę wiary i fundamentów życia.
3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście.
4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez upamiętanie i wiarę w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa.
5. Wierzymy w chrzest i napełnianie się Duchem Świętym oraz realność Jego darów.
6. Wierzymy w jeden Kościół – Ciało Chrystusa złożone z ludzi pojednanych z Bogiem i posłusznych Jemu, będących w procesie ciągłego uświęcania, z „drżeniem sprawujących swoje zbawienie”, uwielbiających Boga całym życiem oraz głoszących Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
7. Wierzymy w zmartwychwstanie, sąd Boży i życie wieczne w niebie lub piekle.


Podstawowe nauki o Chrystusie - List do Hebrajczyków 6 rozdział
2022.10.02 Wiara
2022.09.25 Pokuta
2022.10.23 Nakładanie rąk
2022.10.09 Chrzty
2022.11.06 Zmartwychwstanie
2022.11.20 Sąd

Nauczania - różne
2023.05.21 Cechy dobrego ucznia na podstawie 2Tm , skrypt - *.pdf
2023.05.07 Cechy dobrego ucznia na podstawie 1Tm , skrypt - *.pdf
2023.03.19 Dary Ducha Świętego
2023.03.12 Walka duchowa
2023.02.05 Przywództwo w Kościele
2023.01.08 gość Andrzej Cyrikas - kazanie
2022.12.18 Listy Pana Jezusa do zborów cz.2
2022.12.04 Listy Pana Jezusa do zborów cz.1
2022.08.21 Napełnianie się Duchem Świętym